Warto wybrać liceum plastyczne


Warto wspomnieć, iż nadal działające licea to tylko pomoc ortopedycznaprzejściowy etap nauczania. Dlaczego? Otóż wraz z wprowadzoną reformą nauczania, licea plastyczne w wydaniu współczesnym zostaną kompletnie zlikwidowane od dnia 1 września 2019 roku. Zamienione będą one w inne tego typu placówki – licea sztuk plastycznych które będąłopaty śniegowe miały pięć lat cyklu kształcenia, podobnie jak miało to miejsce niegdyś.

Autor: