LICEUM


Spośród rozlicznych rodzajów szkół jakie są w naszym kraju dodatkowe, ale bardzo szeroko rozpowszechnione warto wspomnieć między innymi o liceum ogólnokształcącym. Słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, czyli od określenia liceaum i greckiego pojęcia Lykeion odnoszącego się do ogrodu znajdującego się przy świątyni Apollina Wilkobójcy- Lykeios. W tej świątyni swoje nauczanie prowadził Arystoteles. Liceum to jeden z najpowszechniejszych w naszym kraju typów szkoły średniej,http://pirox.pl który występuje nie tylko w Polsce, ale również w większości krajów. W Polsce prowadzone zostało pojęcie liceum ogólnokształcące na skutek reformy szkolnictwa, jaka pojawiła się w 1999 roku- przed nią natomiast obowiązywało określenie szkoła średnia bądź szkoła ponadpodstawowa. Jeżeli chodzi o charakter szkoły licealnej, to są to trzy lata – teraz cztery lata, pod koniec których uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, do 2005 roku określanego mianem egzaminuhttp://fryzjergoclaw.pl/uslugi-kosmetyczne/depilacja/ dojrzałości. Na kartach historii, jako pierwsze liceum zapisało się to wprowadzone przez Napoleona Bonaparte. Był to jednakże zupełnie inny profil szkoły- z dyscypliną jak w wojsku i obowiązkowym mundurem noszonym przez uczniów. Jeżeli natomiast chodzi o czasy nowożytne, to dzisiejsze rozumienie liceum, a mianowicie szkoły średniej, wiąże się z projektem Jeana A. Condorceta. Liceum tego typu stworzone zostało w 1792 roku. To była szkoła mająca najwyższym stopień i zrodziła się najpierw we Francji. Od 1802 roku liceum stanowiło w tym kraju państwową szkołę średnią.

Źródło: mury oporowe