Zswierzbna.pl
SZKOŁA BALETOWA

SZKOŁA BALETOWA


Szkoła baletowa to następny wariant szkoły artystycznej w Polsce. Warto wiedzieć, że ogólnokształcąca szkoła baletowa obowiązuje w cyklu dziewięcioletnim kształcenia, a osoby kończące tę szkołę mają wykształcenie w zawodzie tancerza. Jest to także opcja uzyskania przez uczniów wykształcenia ogólnego, na zasadzie generalnej edukacji cechującej klasy od czwartej do szóstej klasycznej szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego. W efekcie uzyskiwane jest świadectwo ukończenia tej szkoły oraz jeżeli uczeń ma na to ochotę- świadectwo dojrzałości, o ile przystąpi i zda pomyślnie egzamin maturalny. Istniejące ogólnokształcące szkoły baletowe to placówki prywatne i publiczne. Jeżeli chodzi o ten rodzaj placówki edukacyjnej, generalnie nie są to bardzo szeroko rozpowszechnione ośrodki nauczania. W Polsce takich punktów edukacyjnych jest stosunkowo niedużo, ale do najpopularniejszych zalicza się między innymi Ogólnokształcącą Szkołę Baletową imienia Romana Turczynowicza w Warszawie, Ogólnokształcącą Szkołę Baletową imienia Ludomira Różyckiego w Bytomiu, Ogólnokształcącą Szkołę Baletową imienia Feliksa Parnella w Łodzi, Ogólnokształcącą Szkołę Baletową imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, Ogólnokształcącą Szkołę Baletową imienia Janiny Jarzynówny-Sobaczak w Gdańsku czy też Ogólnokształcącą Szkolę Baletową imienia Romana Turczynowicza w Warszawie. Ten typ szkoły, podobnie jak każda inna artystyczna placówka opiera się na nauczaniu w teorii oraz praktyce, zatem aby móc z sukcesem tę szkołę zakończyć, trzeba wykazać się talentem do tańca baletowego.

Źródło: