Zswierzbna.pl
SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE


Do najpopularniejszych szkół jakie występują w polskim systemie oświaty zaliczyć należy szkołę podstawową. Jest to najpowszechniejsza forma kształcenia, ponieważ z tego etapu nauczania korzystają w naszym kraju wszyscy. Szkół podstawowych jest na chwilę obecną zdecydowanie najwięcej, tym bardziej wiąże się to z faktem, iż na dzień dzisiejszy obowiązuje nowa reforma oświaty, która bazuje na wprowadzeniu niegdyś ustalonego systemu nauczania – uczymy się dziewięć lat w szkole podstawowej, a tłumaczenia umów o pracę później zamiast gimnazjum idziemy od razu do szkoły średniej. Taka metoda edukowania wymusiła zatem konieczność stworzenia sieci szkół podstawowych. Podstawówka jest zatem obowiązkowa, ale nie tylko w naszym kraju- ten typ szkoły występuje w zdecydowanej większości krajów europejskich. W wielu państwach natomiast obowiązuje dodatkowo opcja edukacji domowej, która wiąże się z koniecznością przybywania nauczycieli do domu ucznia. To jest nauczanie pozaszkolne. By jednak było to możliwe, dziecko musi wykazać się przyswojeniem danej porcji wiadomości, która umożliwi mu taką opcję edukowania w niestandardowych warunkach. Jeżeli chodzi o system prowadzenia zajęć, to przeważnie dzianiny drukowane prowadzi lekcje jeden nauczyciel na etapie klas od jeden do trzy, które określane są jako nauczanie początkowe. Jednocześnie ten sam pedagog pełni funkcje wychowawcy. W każdej szkole podstawowej niezbędne do nauczania są następujące przedmioty: język polski, a więc edukacja polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, zajęcia techniczne oraz komputerowe, wychowanie fizyczne i edukacja plastyczna. Wraz z biegiem czasu i przechodzeniem ucznia z klasy do klasy zakres nauczanych przedmiotów ulega poszerzeniu. Zmieniają się też nauczyciele, których przybywa – każdy pedagog zajmuje się swoją wąską specjalnością- jest oddzielny nauczyciel do każdego przedmiotu.

Źródło: