Zswierzbna.pl
SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE


Do najpopularniejszych szkół jakie występują w polskim systemie oświaty zaliczyć należy szkołę podstawową. Jest to najpowszechniejsza forma kształcenia, ponieważ z tego etapu nauczania korzystają w naszym kraju wszyscy. Szkół podstawowych jest na chwilę obecną zdecydowanie najwięcej, tym bardziej wiąże się to z faktem, iż na dzień dzisiejszy obowiązuje nowa reforma oświaty, która bazuje na wprowadzeniu niegdyś ustalonego systemu nauczania – uczymy się dziewięć lat w szkole podstawowej, a później zamiast gimnazjum idziemy od razu do szkoły średniej. Taka metoda edukowania wymusiła zatem konieczność stworzenia sieci szkół podstawowych. Podstawówka jest zatem obowiązkowa, ale nie tylko w naszym kraju- ten typ szkoły występuje w zdecydowanej większości krajów europejskich. W wielu państwach natomiast obowiązuje dodatkowo opcja edukacji domowej, która wiąże się z koniecznością przybywania nauczycieli do domu ucznia. To jest nauczanie pozaszkolne. By jednak było to możliwe, dziecko musi wykazać się przyswojeniem danej porcji wiadomości, która umożliwi mu taką opcję edukowania w niestandardowych warunkach. Jeżeli chodzi o system prowadzenia zajęć, to przeważnie prowadzi lekcje jeden nauczyciel na etapie klas od jeden do trzy, które określane są jako nauczanie początkowe. Jednocześnie ten sam pedagog pełni funkcje wychowawcy. W każdej szkole podstawowej niezbędne do nauczania są następujące przedmioty: język polski, a więc edukacja polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, zajęcia techniczne oraz komputerowe, wychowanie fizyczne i edukacja plastyczna. Wraz z biegiem czasu i przechodzeniem ucznia z klasy do klasy zakres nauczanych przedmiotów ulega poszerzeniu. Zmieniają się też nauczyciele, których przybywa – każdy pedagog zajmuje się swoją wąską specjalnością- jest oddzielny nauczyciel do każdego przedmiotu.

Źródło: