Zswierzbna.pl
LICEUM PLASTYCZNE

LICEUM PLASTYCZNE


Popularne dla osób uzdolnionych staje się także liceum plastyczne. Słowo liceum wywodzi się z języka łacińskiego, a dokładniej pod względem etymologicznym pochodzi od greckiego pojęcia lykeion i nawiązuje do szkoły założonej przez Arystotelesa. To określenie zostało słowniku edukacyjnym na stałe i ciągle obowiązuje. Jeżeli mowa o liceum plastycznym, to jest to rodzaj szkoły artystycznej, która w Polsce kontynuowana jest przez cztery lata. To cykl kształcenia, który teraz został skrócony o rok, a niegdyś obowiązywał w trybie pięcioletnim. Jeżeli uczeń kończy taką placówkę z sukcesem, wtedy otrzymuje podstawowe wykształcenie w zawodzie plastyka i wykształcenie ogólne w sferze nauczania na etapie liceum ogólnokształcącego. Tym samym, jeżeli chce się kształcić dalej, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, a w związku z tym uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na studia. Liceum plastyczne w Polsce funkcjonuje zarówno jako szkoła publiczna, jak i istnieją prywatne ośrodki tego rodzaju. Kiedyś dzisiejsze licea plastyczne funkcjonowały pod nazewnictwem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.

Źródło: