Zswierzbna.pl
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA


Spośród rozlicznych rodzajów szkół artystycznych, czy to ogólnych i artystycznych dodatkowo, czy też stricte placówek artystycznych, warto wspomnieć o wysokiej klasy ośrodkach edukacyjnych jakimi są ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia. Jest to placówka jak sama jej nazwa wskazuje, która opiera się na realizacji programu nauczania w zakresie rozwoju talentu muzycznego. By dostać się do takiej szkoły trzeba wykazać się talentem. Musimy mieć odpowiedni rodzaj zdolności, aby się tam utrzymać. Istnieje kilka poziomów tej szkoły, które uczeń przechodzi z klasy do klasy, zaliczać normalnie materiał w ramach testów, sprawdzianów oraz egzaminów. To wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku szkoły ogólnej edukacji, z tym, że jest to placówka nastawiona na połączenie teorii oraz praktyki. Generalnie ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia trwa przez sześć lat- rozpoczyna się w dniu 1 września oraz kontynuowana jest przez osiem lat maksymalnie. Jeżeli chodzi o cykl kształcenia, to obejmuje on materiał pozwalający na pozyskanie podstaw wykształcenia muzycznego oraz wykształcenia generalnego w zakresie szkoły podstawowej klasycznej. Istnieją szkoły muzyczne prywatne oraz publiczne. Kiedy uczeń ukończy szkołę tego typu ale pierwszego stopnia, może rozpocząć edukację w szkole muzycznej stopnia drugiego. Kontynuacja wygląda wtedy następująco- uczeń uczęszcza na zajęcia przez sześć lat, a tym samym zyskuje wykształcenie w zawodzie muzyka i jednocześnie ogólne wykształcenie gimnazjalne i licealne, tak jakby uczęszczał do liceum ogólnokształcącego. Tym samym ma sposobność przy uzyskaniu właściwych wyników, zdobyć świadectwo dojrzałości. Później, tak jak normalnie uczniowie szkół średnich, przystępuje do egzaminu maturalnego.

Źródło: