Zswierzbna.pl
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Zasadnicza szkoła zawodowa jest to placówka edukacyjna, która opiera się na realizacji zarówno programu nauczania ogólnego, jak także zawodowego. W zakresie podstawy programowej musimy wiedzieć, że obowiązuje w tym aspekcie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które wprowadzone zostało w dniu 27 sierpnia 2012 roku. Jest to rozporządzenie dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach. W nim uwzględniono także prawne regulacje wiążące się z istnieniem i funkcjonowaniem zasadniczej szkoły zawodowej. Z czasem zdecydowano się na wprowadzanie do tego rozporządzenia kolejnych przeobrażeń. Generalnie na tym etapie nauczania chodzi o realizację kształcenia generalnego na poziomie robotniczym i zawodowym. Mowa także o poziomie czeladniczym- a to już uzależnione jest stricte od charakteru konkretnej placówki i jej profilu oraz typu. Warto wiedzieć, że każdy kto ukończy tę szkołę musi otrzymać świadectwo, a jednocześnie jest to jego dowód posiadania wykształcenia ogólnego. Na tym nie koniec natomiast wysiłku absolwentów chcących pochwalić się ukończeniem owego typu kształcenia. Otóż, istotne jest także przystąpienie do stosownych egzaminów kierunkowych, w zakresie nauczanego zawodu, jakie potwierdzą kwalifikacje w zawodzie.

Źródło: