Zswierzbna.pl
TECHNIKUM

TECHNIKUM


Obok liceum ogólnokształcącego bardzo popularnym typem szkoły, jaka wybierana jest coraz częściej przez uczniów chcących zyskać określone doświadczenie praktyczne, a nie tylko przyswoić porcję teorii z określonego przedmiotu, okazuje się technikum. To szkoła średnia, jaka ma profil techniczny, dlatego też zrodziło się jej odpowiednie nazewnictwo. Jest to ponadgimnazjalny, a teraz- wedle nowej reformy jaka obowiązuje od bieżącego roku szkolnego, kolejny po szkole podstawowej typ nauczania. Warto wiedzieć, że uczęszczanie do technikum nie jest obowiązkowe – to już poziom dodatkowy. W naszym kraju technikum obowiązuje od 1948 roku, stanowiąc swego rodzaju alternatywę wobec klasycznego liceum. W początkowej wersji, technikum było szkołą przeznaczoną dla uczniów kończących siedmioletnią szkołę podstawową, a od reformy mającej miejsce w 1968 roku- absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Dodatkowo do technikum przyjmowani byli również absolwenci ponadpodstawowych zasadniczych szkół zawodowych- dwuletnich bądź trzyletnich. Nauczanie najpierw trwało w technikum pięć lat, a później uczeń mógł normalnie przystępować do egzaminu dojrzałości. Poza tym, ze względu na techniczny charakter swej edukacji, dodatkowo powinien obronić prace dyplomową i zdań egzamin praktyczny. Jeżeli chodzi o zmiany w oświacie, jakie miały miejsce na przestrzeni poszczególnych lat, w 1999 roku doszło do skrócenia nauki w technikum z pięciu wyżej wymienionych lat do czterech. By jednak móc uczęszczać do tej szkoły, obowiązkowo trzeba było przejść przez dwa etapy – szkoły podstawowej trwającej sześć lat, a później trzyletniego gimnazjum. Teraz znowu obowiązuje nowy system, który zakłada dziewięcioletnią szkołę podstawową, w konsekwencji czego dopiero po jej ukończeniu absolwent może udać się na dalsze kształcenie w technikum.

Źródło: