Zswierzbna.pl

Zswierzbna.pl

Nauka w szkole

LICEUM

Spośród rozlicznych rodzajów szkół jakie są w naszym kraju dodatkowe, ale bardzo szeroko rozpowszechnione warto wspomnieć między innymi o liceum ogólnokształcącym. Słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, czyli od określenia liceaum i greckiego pojęcia...

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Zasadnicza szkoła zawodowa jest to placówka edukacyjna, która opiera się na realizacji zarówno programu nauczania ogólnego, jak także zawodowego. W zakresie podstawy programowej musimy wiedzieć, że obowiązuje w tym aspekcie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które...

TECHNIKUM

Obok liceum ogólnokształcącego bardzo popularnym typem szkoły, jaka wybierana jest coraz częściej przez uczniów chcących zyskać określone doświadczenie praktyczne, a nie tylko przyswoić porcję teorii z określonego przedmiotu, okazuje się technikum. To szkoła średnia, jaka...