Zswierzbna.pl
LICEUM

LICEUM


Spośród rozlicznych rodzajów szkół jakie są w naszym kraju dodatkowe, ale bardzo szeroko rozpowszechnione warto wspomnieć między innymi o liceum ogólnokształcącym. Słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, czyli od określenia liceaum i greckiego pojęcia Lykeion odnoszącego się do ogrodu znajdującego się przy świątyni Apollina Wilkobójcy- Lykeios. W tej świątyni swoje nauczanie prowadził Arystoteles. Liceum to jeden z najpowszechniejszych w naszym kraju typów szkoły średniej, który występuje nie tylko w Polsce, ale również w większości krajów. W Polsce prowadzone zostało pojęcie liceum ogólnokształcące na skutek reformy szkolnictwa, jaka pojawiła się w 1999 roku- przed nią natomiast obowiązywało określenie szkoła średnia bądź szkoła ponadpodstawowa. Jeżeli chodzi o charakter szkoły licealnej, to są to trzy lata – teraz cztery lata, pod koniec których uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, do 2005 roku określanego mianem egzaminu dojrzałości. Na kartach historii, jako pierwsze liceum zapisało się to wprowadzone przez Napoleona Bonaparte. Był to jednakże zupełnie inny profil szkoły- z dyscypliną jak w wojsku i obowiązkowym mundurem noszonym przez uczniów. Jeżeli natomiast chodzi o czasy nowożytne, to dzisiejsze rozumienie liceum, a mianowicie szkoły średniej, wiąże się z projektem Jeana A. Condorceta. Liceum tego typu stworzone zostało w 1792 roku. To była szkoła mająca najwyższym stopień i zrodziła się najpierw we Francji. Od 1802 roku liceum stanowiło w tym kraju państwową szkołę średnią.

Źródło: