Zswierzbna.pl
SZKOŁA ARTYSTYCZNA

SZKOŁA ARTYSTYCZNA


Do mniej popularnych, bo przeznaczonych dla wąskiej grupy uczniów rodzajów szkół zaliczyć należy także szkołę artystyczną. Jest to typ szkoły polskiej, w której organizowane jest kształcenie na dwóch poziomach- ogólnym oraz artystycznym. Niekiedy są też takie placówki, które opierają się na realizacji wyłącznie kształcenia artystycznego. Mowa wtedy o nauczaniu w zakresie takich dziedzin sztuki jak plastyka, balet czy taniec w ogóle, muzyka oraz sztuka cyrkowa. W zakresie szkół artystycznych warto wspomnieć zarówno o funkcjonowaniu szkół publicznych, jak również ośrodków prywatnych. W sferze kształcenia ogólnego oraz artystycznego wydziela się pewne podkategorie charakteryzowanych tu placówek- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia, ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia, ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, liceum plastyczne, ogólnokształcąca szkoła baletowa. Gdy natomiast w grę wchodzi kształcenie wyłącznie artystyczne, wtedy wyróżnia się szkołę muzyczną I stopnia, szkołę muzyczną II stopnia, szkołę sztuki tańca, policealną szkołę muzyczną, policealną szkołę plastyczną, a także szkołę sztuki cyrkowej. Warto jednak wiedzieć, że ten rodzaj ośrodka edukacyjnego doskonale sprawdza się w przypadku ludzi uzdolnionych, którzy posiadają talent w wybranym kierunku artystycznym. Uczeń tego typu szkoły przeskakuje ze szczebla na szczebel, podobnie jak w zwyczajnej, klasycznej szkole. Tym samym zyskuje on bardziej kompleksowe wykształcenie – kończy szkołę ogólną taką jak każdy uczeń w Polsce w jego wieku i na jego etapie, a dodatkowo rozwija się także pod względem artystycznym.

Źródło: