Kwalifikacje szkoły zawodowej
Kwalifikacje szkoły zawodowej

Kwalifikacje szkoły zawodowej

Kwalifikacje uzyskiwane są w ramach egzaminów przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W niektórych placówkach, tzn. tych które mają charakter czeladniczy, organizowane są egzaminy czeladnicze jakie przygotowują cechy rzemieślnicze. Kontynuujący naukę ma natomiast do wyboru później trwające przez trzy lata liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Naukajest tam prowadzona od klasy drugiej i może zakończyć się zdawaniem egzaminu dojrzałości, czyli matury uprawniającej do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Autor: