ukończenie szkoły artystycznej
ukończenie szkoły artystycznej